top of page
pelet-ciklus.jpg

ЗАЩИТАВАМЕ ПРИРОДАТА С ИЗПОЛЗВАНЕ НА ВЪЗОБНОВЯЕМА ЕНЕРГИЯ

Защо биомасата е възобновяем източник на енергия?

Биомасата е един от възобновяемите енергийни източници, тъй като идва от живи организми. Основното предимство на биомасата като възобновяем източник на енергия е, че тя може да бъде произведена почти навсякъде на планетата. Устойчивостта на биомасата като енергиен източник се постига чрез адекватно управление на този ресурс.

Дървесина - използва се като източник на енергия от началото на човешкия вид за отопление и приготвяне на храна. Дървесината се счита за неутрален енергиен носител, тъй като по време на изследване отделя минимално количество CO2, приблизително същото количество, което абсорбира при фотосинтезата.

Пелетите - е гориво, изработено от дърво, без химически добавки и абсолютно без вреда за човешкото здраве и околната среда. Пелетът е с много висока калоричност - до 5,4 Kwh / kg. Основните предимства на пелетите са:

  • високо използване на енергия,

  • лесен транспорт, употреба и съхранение

  • има минимално количество пепел при изгаряне

Социална отговорност: Social Responsibility
bottom of page