top of page

Dino 17/24/27

Dino 172427 Button.JPG
Dino 172427 Product.jpg

Пелетна печка за етажно отопление с модерен дизайн и усъвършенствана система за контрол на горенето, постига висока ефективност при работа. Използването на съвременни технологии осигурява на потребителя максимална безопасност при използването й, докато
допълнителните системи за почистване улесняват значително поддържането на печката. Продуктът се предлага в три атрактивни цвята.

Dino 172427 Spec1.JPG
Dino 172427 Spec2.JPG
Anchor 1

Описание

  • ​Чугунената врата на горелката и повишената плътност допринасят за по-голяма ефективност.

  • Предпазна дръжка на вратата на горелката.

  • Компонентите, необходими за функционирането на отоплителната система, са фабрично инсталирани в продукта.

  • Вградените предпазни термостати предотвратяват прегряване на водата в котела.

  • Системите за почистване допълнително улесняват поддръжката на печката и осигуряват надеждна работа.

  • Седмично програмиране на работата на печката с 5 нива на мощност.

  • Усъвършенстваната електроника и съпътстващите компоненти позволяват контролиран процес на изгаряне и регулиране на работата на печката в съответствие с качеството на пелетите и коминната тяга.

  • Най-модерен LCD Touch Panel.

  • Възможност за загряване на санитарната вода (в котела) и свързване към системата за подово отопление.

  • Дистанционно управление с android и iOS приложение (опционно).

Dino 172427 Colors.JPG
Anchor 2

Характеристики

bottom of page