top of page

Commo Compact

A+ Button.JPG
Commo Compact Product.JPG

Пелетна печка за етажно отопление с хармонични размери и опростен дизайн, подходяща за позициониране както в мазета, така и в жилищни помещения.

Commo Compact Spec.JPG
Anchor 1

Описание

  • ​Вермикулитната топлоизолация на вратата на горивната камера и допълнителната топлоизолация на котела повишават степента на използваемост и мощността, която се предава на водата.

  • Компонентите, необходими за функционирането на отоплителната система, са фабрично инсталирани в продукта.

  • Вградените предпазни термостати предотвратяват прегряване на водата в котела.

  • Системите за почистване допълнително улесняват поддръжката на печката и осигуряват надеждна работа.

  • Седмично програмиране на работата на печката с 5 нива на мощност.

  • Възможност за загряване на санитарната вода (в котела) и свързване към системата за подово отопление.

  • Дистанционно управление с android и iOS приложение (опционно).

Commo Compact Position1.JPG
Commo Compact Position2.JPG
Anchor 2

Характеристики

bottom of page