top of page

Alfa Term 20

A energy class button.JPG
Alfa Term 20 Product.jpg

Многофункционална готварска печка на твърдо гориво за етажно отопление, осигуряваща икономична отоплителна
система с възможност за приготвяне на храна по традиционния начин. Въз основа на дългогодишния опит в производството на този модел са вградени допълнителни компоненти, които подобряват оперативната му безопасност и ефективност.

Alfa Term 20 Spec1.JPG
Alfa Term 20 Spec2.JPG
Anchor 1

Описание

 • Различни плочи за готвене, има възможност за отстраняване на чиниите и цялостно почистване

 • Специален ключ за отваряне на вратата на камината в случай на прегряване на камината

 • Термометър, който измерва температурата на водата в котела, и манометър, който измерва и показва налягането на водата в котела, са инсталирани на печката

 • Регулатор на мощността на печката, който автоматично регулира температурата на водата в котела

 • Регулатор за подаване на вторичен въздух от вътрешната страна на вратата на камината

 • Снабдяването с вторичен въздух осигурява по-чисто горене, т.е. изгаряне на предишни продукти с непълно горене

 • Двойно стъкло на вратата на фурната, вграден термостат

 • Две позиции на скарата в пещта за работа на печката през лятото и зимата

 • Съществува възможност за изгаряне отгоре, чрез повдигане на капака на плота

 • Отворете за почистване на вътрешността на печката

 • Високото чекмедже е разположено в долната част на печката - лесно се стартира

 • Брой връзки към комина, отстрани и отгоре

Alfa Term 20 Colors.JPG
Anchor 2

Характеристики

bottom of page