top of page
Търсене
  • Алфа-Плам България

Защо да се отоплявате с пелети?


В екологичен и технически аспект, съоръженията на пелети представляват най-приемливите, най- фикасните и най-усъвършенстваните начини на отопление. Всички процеси в отоплителните тела, използващи пелети, са автоматизирани (запалване, изгаряне, гасене) и се регулират с помощта на модерната електроника, вградена в изделията. По този начин се осигурява висока степен на използваемост, изгарянето е пълно, като се поддържа постоянна температура, а загубите на енергия се минимизират.


Върху отоплителното тяло се намира дисплей, на който се залагат исканите параметри и се наблюдава пълният процес на функционирането на уреда. Програмирането на работата на отоплителното тяло става на седмично равнище (час на запалване, гасене, температура на помещението). Друго тяхно предимство е възможността за инсталиране на модул за управление с помощта на мобилно приложение, така че можете да управлявате отоплителната система дори когато не сте у дома. Пелетите се изкарват автоматично от резервоара с помощта на действието на двигателя с редуктор и охлювиден транспортер, като се придвижват до огнището, намиращо се в камарата за изгаряне. Пелетите се запалзват с въздух, затоплен чрез отоплител. Този въздух се вкарва в огнището от вентилатор, който същевременно задължително изхвърля отработените газове през тръбите за тази цел – към кюнеца навън в атмосферата. Същият вентилатор вмусква въздух от помещението (в което следва да има вентилационен отвор) през тръба за всмукване на въздух. Вентилаторът работи безшумно.


Основни предимства на отоплението с пелети:

• Aвтоматична система, осигуряваща пълно удобство при боравенето и поддръжката

• Bисоката ефективност способства за спестяването на енергия и избягването замърсяването на жизнената среда

• Hиски емисии на отделяните вредни газове и минимално количество пепел с оглед на характеристиките на горивото и високия коефициент на полезно действие в цялата система

• Лесно транспортиране и складиране на горивото

32 преглеждания0 коментара

Последни публикации

Виж всички

Comments


bottom of page