top of page
Търсене
  • Алфа-Плам България

Да намалим глобалното затопляне чрез използване на биогориво

Парниковият ефект и глобалното затопляне могат да доведат до фатални последици за живота на Земята. С промяната на климата ще настъпят промени във флората и фауната, а впоследствие и нарушения в хранителните вериги. Топенето на ледниците ще доведе до повишаване на световното морско равнище и наводняване на районите, в които живее около една трета от световното население. Смята се, че най-голямо влияние върху глобалното затопляне - от 50 до 55%, има увеличаването на концентрацията на въглероден диоксид (CO2) в атмосферата.Основните причини за увеличаването на концентрацията на този газ във въздуха са използването на изкопаеми горива (въглища, нефт и газ) и изсичането на горите. Поради всичко това е необходимо изкопаемите горива да се заменят с горива с намалени емисии на CO2. Биомасата е възобновяем енергиен източник и е призната като алтернатива на изкопаемите горива. Биомасата предполага остатъци от растителни култури и други биологични материали. В допълнение към възобновяемостта и дълготрайността, ползите от употребата на биомаса се отразяват в отсъствието на токсични вещества и намалените емисии на CO2.

Всъщност емисиите на CO2, генерирани от горенето, са равни на количеството абсорбиран газ по време на жизнения цикъл на растението, което означава, че натоварването на атмосферата е незначително. Според агрегатното й състояние биомасата може да бъде: течна, газообразна и твърда. Като източник на енергия биомасата може да се използва директно или да се преобразува в друг енергиен продукт, като например биогориво.


Пелетите са най-модерният начин за използване на енергия от биомаса. Пелетите основно представляват останки от дървообработващата промишленост, които се обработват под високо налягане. Килограма пелети отделя около 5 kWh топлинна енергия. Количеството енергия, произведено чрез изгаряне на 2 kg пелети, е равно на количеството енергия от 1 литър мазут. Освен икономията на енергия, пелетите са и

екологично чиста суровина. Изгарянето на пелети създава 1% пепел и същото количество CO2, което дървото е използвало по време на биологичния си цикъл. Затова пелетите се считат за неутрален носител на CO2.

12 преглеждания0 коментара

Последни публикации

Виж всички

Comentarios


bottom of page