top of page

Alfa Term 35

A energy class button.JPG
Alfa Term 35 Product.jpg

Многофункционална готварска печка на твърдо гориво, изключителен дизайн и качество. Представлява идеално решение за отопление на по-големи жилищни площи с възможност за приготвяне на храна по традиционния начин. Подобреният дизайн на капака създава възможност за максимална адаптация към нуждите на потребителя.

Alfa Term 35 Spec1.JPG
Alfa Term 35 Spec2.JPG
Anchor 1

Описание

  • Готвене на цялата повърхност на стоманения плот

  • Двойно стъкло на вратата на фурната с вграден термометър

  • Вграденият термостат и манометър осигуряват допълнителна безопасност на продукта

  • Вграден специален регулатор за настройване на мо-
    щността на отоплението и готвенето

  • Чрез регулиране на подаването на първичен, вторичен и третичен въздух с помощта на регулатори автоматично се настройва текущата мощност на котела и ефективността на изгарянето

  • Двете позиции на чугунената решетка в горивната камера позволяват регулиране на работата на готварската печка в съответствие с метеорологичните условия.

Alfa Term 35 Colors.JPG
Anchor 2

Характеристики

bottom of page